Termoizolační stěrka

aaazz Ajta s.r.o.
Termoizolační Stěrka Ajtatherm - osvědčená kvalita prověřená dlouholetou tradicí originálního českého výrobku AJTATHERM a spokojeností našich zákazníků.
aaazz AJTA

Proč a jaké zateplení?

Proč a jaké zateplení?

Zateplení

Zateplení vnější a vnitřní

Hlavní důvody zateplování:

- snížení spotřeby energie za topení a tím úsporu financí za vytápění
- omezení tvorby plísní ve vnitřních prostorech objektu
- zlepšení  tepelné pohody,snížení rozdílů teplot uprostřed prostoru a na povrchu stěn,podlah ap.
 

Vnitřní zateplení:
-vnitřní zateplení má několik výhod oproti zateplení vnějšímu.Je levnější,méně pracné,nemusíme vytápět zdi a lze jej použít všude tam,kde není možné použít venkovní zateplení-historické fasády,členité povrchy ap...


Vnější zateplení: 
-výhodou vnějšího zateplení je,že chrání vnitřní konstrukci před počasím.Nevýhodou však je,že musíme  vytápět zdi,ve kterých dochází k dalším tepelným ztrátám.  

Před volbou způsobu zateplení je třeba zvážit výhody a nevýhody obou způsobů a zvolit ten,který nám bude lépe vyhovovat.

VNITŘNÍ  ZATEPLENÍ  

Zateplení vnitřní termoizolační hmotou:

Nejnovější způsob - Termoizolační Stěrkou je nejméně pracným,jednoduše aplikovatelným(zvládne i laik) a tím i levnějším  způsobem.Termoizolační hmota se na vnitřní povrchy  nanáší stěrkováním,válečkováním nebo stříkáním.Nedochází zde k vzniku tepelných mostů ani růstu plísní.(materiál se nanáší přímo na omítku bez vzduchové mezery)Jedná se o materiál obsahující vakuované plnivo,které odráží,pohlcuje a zbržďuje prostup tepelného záření.Výhodou je,že se aplikuje ve velmi tenkých vrstvách cca. 0,5 mm.Ošetřený povrch je antikondenzační, nehořlavý a zdravotně nezávadný.(ajtatherm,tek-therm)

Zateplení vnitřní kontaktními systémy:

Na vnitřní povrch se nalepí či jinak připevní polystyrénové desky, nebo desky z minerálních vláken.Po zaschnutí lepidla se navrtají skrz izolaci do podkladu díry,do kterých se namontují talířové hmoždinky.Celý povrch se opatří stěrkovou hmotou. Do této hmoty je vtlačena armovací tkanina.Pak se postup se stěrkovou hmotou ještě jednou opakuje,následuje penetrace tohoto povrchu,natažení omítky,znovu penetrace a minimálně dvakrát nátěr barvou. Zateplení doporučujeme provádět pouze odborníky.Při nedodržení správného technologického postupu dochází ke značnému zhoršení izolačních vlastností,vzniku tepelných mostů,růstu plísní ap. Tento způsob je velmi pracný a finančně  nákladný.

 

      

VNĚJŠÍ  ZATEPLENÍ  

Zateplení fasády venkovní termoizolační hmotou

Nejnovější způsob -  je nejméně pracným a tím i levnějším  způsobem.Termoizolační hmota se na fasádu nanáší stěrkováním,válečkováním nebo stříkáním.Nedochází zde k vzniku tepelných mostů ani růstu plísní.(materiál se nanáší přímo na omítku bez vzduchové mezery)Jedná se o materiál obsahující vakuované plnivo,které odráží,pohlcuje a zbržďuje prostup tepelného záření.Výhodou je,že se aplikuje ve velmi tenkých vrstvách cca. 1 mm.Můžeme použít všude tam,kde není možno použít jiné způsoby-chráněné památkové fasády,členité povrchy ap.Povrch je nehořlavý.(tek-therm exteriér)

Zateplení fasády tepelněizolační omítkou


 Na fasádu se nanáší speciální omítka obsahující perlit nebo kuličky pěnového polystyrénu. Speciální omítka se pak chrání ještě vnější vrstvou. Hlavním problémem tohoto zateplení je, že nelze aplikovat dostatečně tlustou vrstvu. Celková tloušťka tohoto zateplení je 2-5 cm. Metodu zateplení fasády tepelněizolační omítkou lze doporučit například při opravě omítky. Její výhodou je nehořlavost. Tento způsob vnějšího zateplení je sice nejméně účinný, ale zato levný.V dnešní době stoupajících cen energií se tento méně efektivní způsob zateplení téměř nepoužívá, častěji bývá aplikováno zateplení jinými způsoby.


Zateplení fasády kontaktními systémy


Velmi rozšířenou metodou vnějšího zateplení je  zateplení kontaktními systémy. Na budovu se nalepí či jinak připevní polystyrénové desky, nebo desky z minerálních vláken.
Po zaschnutí lepidla se navrtají skrz izolaci do podkladu díry,do kterých se namontují talířové hmoždinky.Celý povrch se opatří stěrkovou hmotou. Do této hmoty je vtlačena armovací tkanina.Pak se postup se stěrkovou hmotou ještě jednou opakuje,následuje penetrace tohoto povrchu,natažení omítky,znovu penetrace a minimálně dvakrát nátěr barvou. V našich podmínkách se doporučuje tloušťka izolace alespoň 9 – 16 cm. Zateplení doporučujeme provádět pouze certifikovanými systémy a odbornými firmami.Při nedodržení správného technologického postupu dochází ke značnému zhoršení izolačních vlastností,vzniku tepelných mostů,růstu plísní ap. Tento způsob je finančně  nákladný.

 

Zateplení fasády odvětrávanými zateplovacími systémy


Tato metoda zateplení spočívá v oddělení tepelněizolační vrstvy spojené s původní fasádou od pláště budovy. Vzniklá několik centimetrů vzduchová mezera umožňuje odvod vlhkosti ze zateplovacího systému. Mezeru je však nutno přepažovat nehořlavým materiálem proti zamezení požáru, který by měl v mezeře dostatek vzduchu na rozvinutí. Zateplení fasády odvětrávanými zateplovacími systémy je tedy vhodný pro budovy ve vlhkém prostředí,jsou však méně účinné. Tento způsob je finančně velmi nákladný.


Zateplení fasády transparentní tepelnou izolací


Metoda zateplení transparentní tepelnou izolací se provádí podobným způsobem jako metoda zateplení fasády kontaktními systémy. Při této metodě je však použit speciální materiál, který propouští sluneční paprsky pouze pod úhlem do cca 25 stupňů a umožňuje tím ohřev zateplení pouze na podzim, v zimě a na jaře, kdy se slunce pohybuje nízko. Naopak v létě, kdy je slunce vysoko, pod mnohem větším úhlem k fasádě se většina paprsku odrazí a tepla do konstrukce proniká minimum. Metoda zateplení transparentní tepelnou izolací je finančně nejnákladnější, u nás zatím poměrně neznámá a proto je i málo rozšířena. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace
Technické parametry
Teorie a užití
Popis produktu
APLIKACE AT
certifikat
termoizolace
termoizolační nátěry
termoizolační stěrka ajtatherm
tepelně izolační tmel
Proč a jaké zateplení?
Názory zákazníků
Napište nám
Kde nakoupit???
E-SHOP
Termoizolační stěrka
Termoizolační nátěr
Termoizolační barva vnitřní
Termoizolační barva univerzální
MAPA STRÁNEK
snižuje náklady
trvale působí
zdravotně nezávadná
snadno aplikovatelná
dlouhá životnost
Česká republika
Slovenská republika
Certifikát
STO
Protokol
Tepelný odpor
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský