Termoizolační stěrka

aaazz Ajta s.r.o.
Termoizolační Stěrka Ajtatherm - osvědčená kvalita prověřená dlouholetou tradicí originálního českého výrobku AJTATHERM a spokojeností našich zákazníků.

Poslední aktualizace:
5. 9. 2018
aaazz AJTA

snižuje náklady

Termoizolační Stěrka Ajtatherm snižuje náklady

snižuje náklady na vytápění :

stěrková tepelná izolace ajtatherm  funguje na jiném principu než klasické tepelně izolační materiály.                

 PrincipTermoizolační stěrky Ajtatherm spočívá v odrážení a omezení prostupu tepelné energie,která je přenášena zářením.Zářením je přenášeno 50-90% procent tepelné energie.Pomocí ajtathermu zadržíte teplo uvnitř prostor a tím uspoříte značné náklady na vytápění. K tomuto účelu byla vyvinuta termoizolační stěrka ajtatherm interiér, která odráží tepelné záření zpět do místnosti a snižuje ztráty tepla prostupem.Po nanesení minimální tloušťky (0,5 - 1 mm) ajtathermu interiér na vnitřní povrch prostor tato vrstva odrazí značné množství vyzářeného tepla zpět do interiéru a omezí jeho nežádoucí prostup do vnějšího prostoru.Tím způsobí rychlé zvýšení teploty v prostorech ošetřených ajtathermem.Funguje to i obráceně.Vnitřní prostor je obdobně chráněn před nežádoucím přehříváním z venkovního prostoru.Tyto specifické vlastnosti Termoizolační stěrky Ajtathermu jsou dány vysokým obsahem plniva 3M.Tepelná vodivost tohoto materiálu je 0,05 - 0,26 W/m.K.

                                         

zvyšuje tepelnou pohodu :

ošetřením plochy tekutou tepelnou izolací ajtatherm dojde ke zvýšení teploty jejího povrchu 

 Tepelná pohoda

 Tepelnou pohodu můžeme objektivně ovlivnit čtyřmi veličinami, které jsou měřitelné a ovlivnitelné technickými prostředky:

1.) Teplotou vzduchu - za cenu zvýšení nákladů na vytápění po celou dobu

2.) Vlhkostí vzduchu - vysoušením za cenu zvýšení nákladů po celou dobu

3.) Rychlostí proudění vzduchu - za cenu minimální obměny vzduchu po celou dobu

4.) Teplotou okolních stěn - zvýšením povrchové teploty ajtathermem zlepšíme tepelnou pohodu,jednorázová investice na dlouhou dobu!

 

Zateplením stěn Termoizolační Stěrkou Ajtatherm dojde ke zvýšení jejich povrchové teploty.To má vliv na tepelnou pohodu v bytech - čím jsou stěny teplejší, tím je pobyt v místnosti příjemnější a naopak. V místnostech ošetřených ajtathermem můžeme udržovat o něco nižší teplotu vzduchu, aniž bychom pociťovali chlad jako v místnostech bez ajtathermu. To má za následek snížení spotřeby energie k vytápění(snížení teploty o 1 °C představuje úsporu tepla cca 6 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace
Technické parametry
Teorie a užití
Popis produktu
APLIKACE AT
certifikat
termoizolace
termoizolační nátěry
termoizolační stěrka ajtatherm
tepelně izolační tmel
Proč a jaké zateplení?
Názory zákazníků
Napište nám
Kde nakoupit???
E-SHOP
Termoizolační stěrka
Termoizolační nátěr
Termoizolační barva vnitřní
Termoizolační barva univerzální
MAPA STRÁNEK
snižuje náklady
trvale působí
zdravotně nezávadná
snadno aplikovatelná
dlouhá životnost
Česká republika
Slovenská republika
Certifikát
STO
Protokol
Tepelný odpor
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský