Termoizolační stěrka

aaazz Ajta s.r.o.
Termoizolační Stěrka Ajtatherm - osvědčená kvalita prověřená dlouholetou tradicí originálního českého výrobku AJTATHERM a spokojeností našich zákazníků.
aaazz AJTA

APLIKACE AT

Aplikace termoizolační stěrky

                  

PŘÍPRAVA PODKLADU:

termoizolační stěrku aplikujeme na soudržný,čistý,nemastný a suchý podklad zbavený plísní a jiných nečistot.

Podklad napadený plísní ošetříme nevymyvatelným protiplísňovým prostředkem .savo proti plísni.Korozivní materiály ošetříme antikorozní barvou-komaprim základ

Staré nesoudržné nátěry a nátěry hlinkové,kaolínové a podobné se špatnou přilnavostí oškrábeme až na omítku.

Nerovnosti vzniklé škrábáním nebo jiným způsobem vyspravíme finální celoplošnou stěrkou .COVER 0. 

COVER 0,kterou necháme řádně vyschnout a vyzrát.

Savé materiály penetrujeme penetrací .hloubková penetrace.  a vymalujeme kvalitní akrylátovou barvou .dulux-acryl matt.

                   

APLIKACE TERMOIZOLAČNÍ STĚRKY:

sejmeme víko z kbelíku s .ajtathermem.  a řádně materiál promícháme.

Dle zvoleného způsobu aplikace ředíme čistou vodou:

stěrkování - 5% až 10% vody nebo dle potřeby

válečkování - 20% až 30% vody

Ředění závisí na více okolnostech při aplikaci jako je savost podkladu,vlhkost,teplota ap.,proto jsou výše uvedená množství pro ředění pouze orientační.

Po celou dobu aplikace i schnutí nesmí teplota poklesnout pod 10'C

Mícháme ručně nebo strojně při nízkých otáčkách.Používáme ve styku s termoizolační stěrkou pouze nekovové nebo nekorozovní materiály.

             

TLOUŠŤKA APLIKOVANÉ VRSTVY:

volíme dle účelu použití.Materiál funguje již od tloušťky 0,2 mm.Nanesením vrstvy 1,1 mm docílíme 100% vlastností a naměřených hodnot materiálu garantovaných certifikátem výrobku,stavebně technickým osvědčením,protokolem o zkouškách a měřeními.

Při stěrkování můžeme dosáhnout požadovanou vrstvu v jednom kroku.Při válečkování musíme provést několik vrstev,mezi kterými musíme dodržet technologickou přestávku k řádnému vyschnutí předešlé vrstvy.

SPOTŘEBA : nejvíce  závisí na kvalitě aplikace, struktuře podkladu a jeho nasákavosti.Doporučujeme zjistit pomocí aplikačního vzorku.Na  hladký povrch po započtení nerovnosti podkladu a nestejnoměrnosti aplikace se spotřeba pohybuje kolem 0,8 m2 z litru.Při výpočtu celkové spotřeby materiálu nezapomeneme v případě neošetření všech ploch na přičtení přesahů na všech neošetřených sousedních plochách v šíři minimálně tlouštěk těchto stěn.

BAREVNÝ ODSTÍN : bílý,termoizolační stěrku ajtatherm můžeme přímo před aplikací probarvit do požadovaného odstínu přidáním pigmentů .KANA. do maximálně do 10% hmotnosti.Další možností je nanést barvu v požadovaném odstínu na aplikovaný ajtatherm.Doporučujeme použít míchané vinylové nebo hotové odstíny .dulux-cow.  


Informace
Technické parametry
Teorie a užití
Popis produktu
APLIKACE AT
certifikat
termoizolace
termoizolační nátěry
termoizolační stěrka ajtatherm
tepelně izolační tmel
Proč a jaké zateplení?
Názory zákazníků
Napište nám
Kde nakoupit???
E-SHOP
Termoizolační stěrka
Termoizolační nátěr
Termoizolační barva vnitřní
Termoizolační barva univerzální
MAPA STRÁNEK
snižuje náklady
trvale působí
zdravotně nezávadná
snadno aplikovatelná
dlouhá životnost
Česká republika
Slovenská republika
Certifikát
STO
Protokol
Tepelný odpor
Středočeský
Jihočeský
Západočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský